Skip to main content

1833 HE Kaine Diatheke Ancient Greek New Testament Cura P Wilson Textus 22 Epistle Epitre 2 Peter


SHOW MORE


1833 HE Kaine Diatheke Ancient Greek New Testament Cura P. Wilson Textus 22 Epistle Epitre 2 Peter Pierre
DER ZWEITE BRIEF DES PETRUS (2 petrus)

The Epistle of II (2) Peter in Ancient Greek

The New Testament in Greek, made available originally by Cura P. Wilson. This is the Edition of 1833, and is provided with scans that have good resolution. The New Testament written in Ancient Common Greek. Here is the Received Text of the New Testament.

Can be Printed or posted.
Nový zákon v ÅeÄtinÄ, zpÅístupnÄna původnÄ ve Cura S. Wilson. Jedná se o verzi 1833, a je vybaven skeny, které mají dobré rozliÅ¡ení. Nový zákon napsán v starovÄké Åecké spoleÄného. Toto je původní Nového zákona. Zde najdete na Received Text z Nového Zákona. Tento Åecký Nový zákon byl použit v ranÄ kÅesÅ¥anské (ranÄ církve). Nová verze (verze) - [nedávno zveÅejnÄné] - v Novém zákonÄ obvykle vycházejí z jejich vlastních nových a vynalezl a montáž nové skladby (shromažÄování) Åeckých rukopisů. Nové moderní verze Bible nespoléhají na tisíce a tisíce kopií Åecké Äásti Nového zákona napsány v staré ÅeÄtinÄ. Tisíce tÄchto kopií Äásti Nového zákona byly nalezeny v posledních 150 letech. Tyto fragmenty a Äásti Åecké texty (v Novém zákonÄ) prokázat a pÅedložit důkazy, že obdržel Standardní historických Åecký text Nového zákona, jsou pÅesné.

NÄkteÅí profesoÅi (z nichž vÄtÅ¡ina nevÄÅila nároky kÅesÅ¥anství a kteÅí na zamítnutí požadované Ježíše Krista) se rozhodlo, že se znali lépe než v raných kÅesÅ¥anů, Åecké rukopisy, které nám vÅ¡em dnes by mÄl používat. Ve snaze podpoÅit své kariéry, které vynalezl nové verze a nová montáž textů s cílem dospÄt ke své vlastní nové a (ale není pÅesné) nový zákon. NÄkteré nové kopie moderní verze (v Novém zákonÄ) jsou finanÄnÄ sponzorován vydavatelské spoleÄnosti s cílem zvýšit jejich zisky. Mnoho lidí si najmout pÅeložit nesouhlasí s Bible s Ježíšem Kristem a kÅesÅ¥anstvím. Nemají touhu být vÄrný jazyk a slova původní Åecký zákon.

Více než dvacet tisíc úlomků kopií Äásti Nového zákona byly nalezeny v antické Åecké písemné. Mnozí z tÄch, může být datováno vÄdecky na první tÅi nebo ÄtyÅi sta let kÅesÅ¥anství. Ale namísto použití tÄchto spolehlivých kopií, touha moderních kritiků je vytvoÅit své vlastní nové verze, které nahradí starší pÅesné Åeckého textu. Žádáme Vás, abyste se provádÄt vlastní výzkum v této oblasti, a dospÄt k vlastním závÄrům.

Dále žádáme, abyste si pÅeÄetli na práce profesorů a akademických pracovníků o tÄchto tématech, jako je práce ProfesoÅi John Burgon, Hoskier a scrivener. (Jejich knihy jsou také k dispozici zde nebo na internetu). Carston Thiede, Henry Rawlinson a George Rawlinson a Layard poskytly Archeologické a historické důkazy o absolutní pÅesnost Starého zákona, a také v Novém zákonÄ. Mnoho pastorů dnes nevÄdí, jak reagovat na tuto informaci. Důvodem je, protože nebyly provedeny výzkumu osobnÄ, pro sebe. Místo toho se rozhodl, že nebude pokraÄovat duÅ¡evního Å¡etÅení. Možná mají nadÄji namísto k uspokojení vám rychlé a snadné odpovÄdi urÄen nÄkdy vyhnout nebo se vyhnout složité otázky. Ale pravdu nemá nic bát. Autentické kÅesÅ¥anství, a pravdy jsou na stejné stranÄ. Ti, kdo se tÄmito otázkami (a kÅesÅ¥anů zvláštÄ) by mÄli být schopni uvést důvody a vysvÄtlení pro duchovní nadÄji, že se v nich, pokud se jejich nadÄje se zakládá na pravdÄ a pÅesnost.

(If you cannot read the text above, you would need foreign language fonts for your computer or your browser).(cz)
.


Language English
Collection opensource

Reviews

Reviewer: ancientdaze - - January 15, 2011
Subject: Koine Bible

Ancient Koine Greek New Testament - Nouveau Testament Grec Greque Ancient
[T.R.]. Edition of Cura P. Wilson (1833)


For the version in ancient Koine Greek , here are the links.

[[[ # 1 ]]] . ; [[[ # 2]]] . ; [[[ # 3 ]]]. ; [[[ # 4]]]. ; [[[ # 5]]]. ; [[[# 6]]]. ; [[[# 7]]]. ; [[[#8]]]. ; [[[ # 9]]]. ;[[[
# 10]]]
. ; [[[ # 11]]] . ; [[[ # 12]]]. ; [[[ # 13]]]. ; [[[ #14]]]. ; [[[# 15]]]. ; [[[# 16]]]. ; [[[# 17]]]. ; [[[# 18]]]. ; [[[ # 19]]]. ;[[[ # 20]]] . ; [[[ # 21]]] . ; [[[ # 22]]] . ; [[[ # 23-25]]]. ; [[[ # 26]]]. ; [[[ # 27]]]. ;

-------------------------

In case of Interest:

Here are a few more books & info about language and versions:

[[[ Issues in N.T. O.T. Canonization - Historic ]]] . ; [[[ N.T. - Latin ]]]. ; [[[ Basis for Inspiration - Haldane - Vol 1 ]]] . ; [[[ Haldane - Vol 02 ]]]. ; [[[ Problems with Bib. Soc. ]]]. ; [[[ Accuracy of Scripture ]]] . ; [[[ Pentateuch - Historic accuracy of ]]]. ;[[[ End times & Paganism ]]] . ; [[[ KJV Credentials ]]]. ; [[[ Significance of changes between Old and New Versions - De Semlyen ]]]. [[[ Geneva Bible ]]] . ; [[[ Best O.T. Manuscripts- Vol 1 ]]]. ; [[[ What is Best OT - Vol 02 ]]] . ; [[[ History of the Received Text (TR) ]]]. ; [[[ Manuscript Corruptions & Answers ]]]. [[[ Study of Codex B - (Vaticn/Sinait.) ]]] . ; [[[ Philosophy of Man ]]]. ; [[[ What Started This All (some) ]]] . ; [[[ The Step by Step raising of questions ]]]. ; [[[ De Semlyen ]]]. [[[ Manuscripts used by Westcott ]]] . ; [[[ Apostasis defined ]]]. ; [[[ the Classic Reply to W & Hort ]]] . ; [[[ Reina Valera - Actual ]]]. ; [[[ Juan Valdes - Spn ]]].


.

PEOPLE ALSO FOUND
Community Texts
by officiale kerk, het christendom, de Griekse Nieuwe Testament, de Griekse Testament, Heer, Zoon van God, Jezus Christus,
432
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by Testament grec, Senyor, Fill de Deu, Jesucrist, la Trinitat
282
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by službena crkva, kršćanstvo, grčkom Novom zavjetu, grčki zavjetu, Gospodine, Sine Božji, Isus Krist,
302
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by oficial da Igreja, o cristianismo, Novo Testamento grego, grego Testamento, Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo,
548
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by Dieu, L'Eglise, Eglise officielle, le grec Testament, Dieu le Pere, le Fils de Dieu, Jesus Christ,
579
0
2
( 2 reviews )
Community Texts
by God, Diodatti, Diodati, Sarpi, Savanorola, Gesu Cristo, Trinita
392
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by God, Theos, YHVH, JHVH, resmi Gereja, Kristen, Yunani Perjanjian Baru, Yunani Perjanjian, Tuhan, Anak , Yesus Kristus, Trinitas
420
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by God, Deus, oficiální církve, křesťanství, řečtina Nového zákona, řeckého zákona Páně, Božího Syna, Ježíše Krista, Trinity
525
0
1
( 1 reviews )
( 1 reviews )
Community Texts
by Dios, Dieu, God, Reina Valera, Cura P. Wilson, Textus, Nuevo Testamento,
1,076
2
3
( 3 reviews )